potloden c25ea

Op initiatief van de gemeente Doetinchem is het brede school netwerk opgericht, waarin men samen met instellingen en scholen de ontwikkelingskansen van kinderen willen vergroten. Basisschool Octa  is onderdeel van het Brede School Netwerk van de wijk De Huet. De brede school wordt vaak vergeleken met een gebouw met daarin allerlei voorzieningen. Dat is op De Huet niet het geval. In de brede school werken de basisscholen samen met allerlei organisaties die zich bezighouden met zorg, welzijn, sport en cultuur. Er wordt daarom gesproken van een bredeschoolnetwerk.Ontwikkeling

Om de kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren, organiseert het bredeschoolnetwerk het hele schooljaar door allerlei activiteiten. Activiteiten die het kind 'iets extra's' bieden. Deze activiteiten vinden zowel onder schooltijd als voor en na schooltijd plaats. Ze sluiten aan op de lessen op school, maar zijn ook vaak een aanvulling. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Wijken

Er is een bredeschoolnetwerk actief in de wijken Dichteren, De Huet, Noord, Oosseld, Overstegen en het dorp Wehl. Elke wijk is anders. Daarom heeft elke wijk zijn eigen activiteitenprogramma. Hierbij wordt gekeken naar de wensen en behoeften van kinderen en bewoners in die wijk.

Klik voor meer info op de afbeelding

Kalender