potloden c25ea

Binnen onze stichting zijn we het vorige schooljaar gestart met een project dat de naam “Slim Beleid” draagt.
Op onze scholen is een groep kinderen dat meer aan kan dan de gemiddelde leerstof van hun jaargroep. Kinderen die sneller, of op een heel andere manier zich de stof eigen maken. De term meer- of hoogbegaafde kinderen wordt in deze context gebruikt. Het bestuur van de Katholieke Onderwijs Stichting Oost Gelre heeft de opdracht gegeven te zorgen voor passend onderwijs aan bovengenoemde groep kinderen.
De projectgroep Slim Beleid geeft vorm aan de uitvoering van deze opdracht.

De volgende voorwaarden voor de leerlingen en aandachtspunten van de MICADO-groep zijn verwerkt in de naam:

  • Motivatie
  • Intelligentie
  • Creativiteit
  • Aandacht
  • Doorzettingsvermogen
  • Omgeving

In maart 2010 zijn we op 2 plaatsen gestart met de MICADO groep.
Op locatie De Peppel komen iedere dinsdag 15 (hoog)begaafde kinderen vanuit verschillende scholen van onze stichting bij elkaar. Ze krijgen les van een leerkracht die veel ervaring heeft in het lesgeven aan en begeleiden van deze groep kinderen. De leerstof is van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof. Het heeft een hoger abstractieniveau en kinderen krijgen complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen aangeboden. Gelijkgestemde kinderen (een zogenaamde peergroup) leren van en met elkaar.
De rest van de week gaan de kinderen naar hun eigen klas op hun eigen school en werken aan hun eigen (eventueel aangepaste) programma.
De kinderen kunnen komen uit de groepen 4 t/m 7. Zij worden op hun school gescreend door de intern begeleider en de leerkracht. Na overleg met ouders worden ze voorgedragen voor de MICADO groep. Een toelatingscommissie bepaalt, of de kinderen daadwerkelijk worden geplaatst.

Het project “Slim Beleid” bestaat uit meerdere onderdelen. Er is ook samenwerking met het Voortgezet Onderwijs. Enkele kinderen uit groep acht volgen twaalf middagen per schooljaar het plusprogramma op het Ludgercollege en het Ulenhofcollege.

Verder wordt er een expertisecentrum opgezet. Een plaats, waar leerkrachten kunnen komen met hun vragen over de begeleiding van kinderen die meer aan kunnen. Waar boeken en materialen kunnen worden bekeken. Een plaats voor informatieoverdracht.

Kalender