Klachtenregeling
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht u vragen en opmerkingen hebben, blijft u er niet mee rond lopen, maar neemt u direct contact met ons op.

Wij willen graag dat alle klachten in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiding opgelost worden.

Voor vragen en opmerkingen die te maken hebben met het werken van uw kind kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Indien u vervolgens nog met vragen en/of opmerkingen blijft zitten, kunt u contact opnemen met de directeur, vervolgens het bestuur, de medezeggenschapsraad, de contactpersoon en uiteindelijk een beroep doen op de formele klachtenprocedure.

Voor vragen en/of opmerkingen over het beleid van de school vragen wij u om rechtstreeks contact te zoeken met de directeur, vervolgens het bestuur, de medezeggenschapsraad en uiteindelijk een beroep doen op de formele klachtenprocedure.

De contactpersoon van de school heeft vooral een luisterend oor en helpt u bij de vervolgstappen.

Hiervan kunt u gebruik maken als de minder formele klachtenprocedure niet het gewenste effect heeft gehad, of als u denkt dat deze niet geschikt is voor uw vraag of opmerking. U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon neemt met u de procedure door, verwijst u onder andere naar de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Onze Stichting

Pro8 is aangesloten bij de klachtencommissie voor katholiek onderwijs.

Voor meer informatie:

http://www.pro8.nu/index.php/ouders/klachtenregeling