Nieuwe ouders
Nieuwe ouders
Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders
Nieuwe ouders

Een school voor uw kind uitkiezen is niet gemakkelijk. Voor veel ouders een grote stap omdat hun kind 4 jaar wordt. Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar een nieuwe school vanwege een verhuizing of een andere reden. Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met onze school. Hieronder staat beschreven welke route wij volgen.

Oriënterend gesprek met de directeur
In een gesprek met de directeur informeren wij u over onze werkwijze en onze visie op onderwijs. U kunt tijdens het gesprek al uw vragen stellen en krijgt een rondleiding door de school. U krijgt informatie en een inschrijfformulier mee naar huis zodat u in alle  rust een keuze kunt maken.  Een tweede bezoek behoort ook tot de mogelijkheden. U mag uw kind tijdens de bezoeken meenemen. U kunt via de website of telefonisch een afspraak maken. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om even binnen te lopen om een afspraak te maken.

Inschrijven
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen wij uw kind inschrijven. Als u het inschrijfformulier met de benodigde gegevens heeft ingeleverd ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving en kunnen we afspreken wanneer uw kind kan starten.

Intake gesprek
Ouders van nieuwe kleuters ontvangen een uitnodiging voor een intake gesprek met de leerkracht van groep 1-2. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkelingen van uw kind tot nu toe en ontvangt u informatie over de praktische gang van zaken op school. Dit gesprek vindt plaats voorafgaand aan de eerste schooldag van uw kind. Tijdens dit gesprek worden ook de dagen om te wennen afgesproken.

Wennen
Kleuters krijgen, voordat zij 4 jaar worden, de gelegenheid om alvast een beetje vertrouwd te raken met de leerkracht en de klas. Op 4 dagdelen voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen de kinderen komen wennen. Kleuters ontvangen een uitnodiging voor hun eerste schooldag en de ‘wendagen’.
Leerlingen die om een andere reden nieuw op school komen kunnen ook meedraaien in de nieuwe groep.