Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

In onze schoolvisie hebben we een apart onderdeel opgenomen over ouderbetrokkenheid. Dit is niet voor niets; ouderbetrokkenheid zorgt voor een hoger welbevinden en betere leerprestaties. Het zorgt voor een grotere tevredenheid bij ouders en het bevordert het werkplezier van leerkrachten. Kortom; belangrijk voor succesvol onderwijs. Daarom is er een kwaliteitskaart ontworpen. De kwaliteitskaart vindt u hier.