OR
OR
OR

OR

OR

De Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doelstelling de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen en de school. Bij aanmelding wordt u lid van de vereniging.

De Ouderraad

De ouderraad is het dagelijks bestuur van de oudervereniging en beheert de ouderbijdrage. Bij de organisatie van allerlei extra activiteiten ondersteunt de ouderraad de leerkrachten.
Wij helpen o.a. bij Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, spelletjes- en sportdag en schoolreisjes.
De taken en verantwoordelijkheden staan vermeld in een protocol. Naast het organiseren van activiteiten is de ouderraad ook een belangrijk klankbord voor het team. De ouderraad kiest een voorzitter, penningmeester en secretaris. Per jaar komt de ouderraad 8 tot 10 x bij elkaar om met een delegatie van het team activiteiten en diverse andere zaken te bespreken. Daarnaast heeft in ieder geval de voorzitter minimaal één keer per kwartaal een informeel overlegmoment met de directeur.

De vrijwillige ouderbijdrage

Voor activiteiten als de sinterklaas- en kerstviering, schoolreizen, excursies en dergelijke ontvangen wij van de overheid geen vergoeding. Wij vinden echter, dat een school niet zonder deze activiteiten kan. Om deze toch te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Deze bijdrage houden zij zo laag mogelijk. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage (rond de € 39 per leerling per heel schooljaar) wordt jaarlijks in de nieuwsbrief vermeld. Voor kinderen, die maar een gedeelte van een schooljaar aanwezig zijn, wordt het bedrag naar beneden aangepast. De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. Soms zijn er gezinnen die door omstandigheden deze bijdrage moeilijk kunnen betalen. De gemeente kan deze gezinnen eventueel financieel ondersteunen (Meedoenarrangement). U kunt ook contact met de ouderraad opnemen om te kijken of een betalingsregeling mogelijk is.

OR

Ouderactiviteiten

Bij het organiseren van activiteiten (b.v. Sinterklaas en Kerst) kan de ouderraad en het team uw hulp goed gebruiken. Wij nodigen u steeds in de nieuwsbrief uit. Daarnaast staan in de jaarkalender al een aantal datums gepland waarop activiteiten plaats vinden. Bv het versieren van de school voor Sinterklaas.

Heeft u interesse om ook in de ouderraad te komen dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij or.octa@pro8.nu