• 0314 326807
Team
Team
Team

Team

Team

Kopregel

Team

Staand op de klimtoren:

Meester Daan, juf Scarlett, juf Ingrid, juf Anne-Marie en juf Lynn

Staand voor het klimrek:

Juf Brunhilde, meester Robin, juf Inge, juf Manon, juf Richelle, juf Joyce, juf Nicole, juf Jolien, meester Imre, juf Jet, juf Suzanne, juf Maike, juf Funda, juf Alisa en juf Julia


Team Octa

Directeur:
Richelle Bosgoed

Groep 1/2 a
Meester Daan

Groep 1/2 b
Juf Jolien & Juf Jet

Groep 1/2 c
Juf Nicole & Juf Alisa

Groep 3a
Juf Inge & Juf Brunhilde

Groep 3b
Juf Lynn

Groep 4a
Meester Robin en Juf Manon

Groep 4b
Juf Anne-marie en Juf Ingrid

Groep 5
Juf Maike

Groep 6
Juf Suzanne

Groep 7
Juf Güll

Groep 8
Meester Imre & Juf Brunhilde

Intern begeleider
Juf Scarlett

Leerkrachtondersteuners
Juf Funda & Juf Joyce

Onderwijsassistent
Juf Julia